Select Page

Hundasamþykktir

Hér má finna samantekt á öllum hundasamþykktum sem eru í gildi á Íslandi.

Hundasamþykktir og heilbrigðiseftirlitssvæði

=

Almennt um hundasamþykktir

> Hundasamþykktir eru settar í sveitarfélögum á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Sveitarfélög þurfa ekki að setja sér hundasamþykkt og algengt að fámenn sveitarfélög án þéttbýlis sleppi því.

> Sveitarfélög mega setja sér hundasamþykktir sem innihalda atriði sem er ekki fjallað um í öðrum reglugerðum eða gert ítarlegri kröfur en tiltekið er í öðrum reglugerðum en þau atriði þurfa engu að síður að falla undir lög um hollustuhætti. Fjallað er um almenna hollustuhætti, hávaða, ónæði, óhollustu og óþrifnað í lögum og reglugerðum um hollustuhætti enda einskorðast slíkt ekki eingöngu við hunda og hundahald.

> Sveitarfélögum er heimilt að setja gjaldskrá vegna eftirlits vegna ákvæða í hundasamþykktum en þó eingöngu fyrir eftirlit með því sem er umfram það sem tilgreint er í öðrum reglugerðum. Sveitarfélögum er ekki heimilt að innheimta eftirlitsgjöld vegna hjálparskyldu, handsömunar hunda og dýraaðstöðu sveitarfélags enda fellur það undir lög um velferð dýra. Þó er heimilt samkvæmt þeim lögum að innheimta handsömunargjöld.

> Nær öll sveitarfélög hafa sett sér mismunandi og oft ólíkar hundasamþykktir en í engum þeirra er neitt sem flokkast gæti sem sérstaða sveitarfélagsins utan upptalningar á lausagöngusvæðum. Það er því ekkert því til fyrirstöðu að leggja þetta séríslenska og úrelta kerfi niður og hafa sömu reglur fyrir hundaeigendur um allt land óháð búsetu.

=

Heilbrigðiseftirlit

> Íslandi er skipt niður í 9 heilbrigðiseftirlitssvæði eftir landshlutum. 64 sveitarfélög eru í landinu og eru 56 þeirra með 48 mismunandi hundasamþykktir í gildi.

> Heilbrigðiseftirlit sendir tillögur að hundasamþykktum til sveitarfélaga til samþykktar.

> Þegar sveitarfélag hefur samþykkt hundasamþykkt er hún auglýst í Stjórnartíðindum og tekur þá gildi.

> Hvergi er gert ráð fyrir neinu samráði við hagsmunasamtök eða hundaeigendur við gerð hundasamþykkta.

> Heilbrigðiseftirlit ber ábyrgð á að ákvæðum hundasamþykkta sveitarfélaga sé framfylgt.

> Öllum ákvörðunum Heilbrigðiseftirlits varðandi framkvæmd hundasamþykkta er hægt að áfrýja til Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Hundasamþykktir sveitarfélaga

=

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER)

=

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis (HHK)

=

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja (HES)

> Reykjanesbær [1987]

> Grindavíkurbær [1987]

> Sveitarfélagið Vogar [1987]

> Suðurnesjabær [1987]

=

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands (HVL)

> Akraneskaupstaður [2010] [2008 breyting-brottfallin] [2004-brottfallin]

> Skorradalshreppur [engin hundasamþykkt]

> Hvalfjarðarsveit [2016] [2008-brottfallin]

> Borgarbyggð [2008]

> Grundarfjarðarbær [2011] [2002-brottfallin]

> Stykkishólmsbær [2015] & Helgafellssveit

> Snæfellsbær [2007]

> Eyja- og Miklaholtshreppur [engin hundasamþykkt]

> Dalabyggð [2003]

> Kjósarhreppur [engin hundasamþykkt]

=

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða (HVF)

> Bolungarvíkurkaupstaður [1998]

> Ísafjarðarbær [2013]

> Reykhólahreppur [2017-breyting] [2016]

> Tálknafjarðarhreppur [2007]

> Vesturbyggð [2012]

> Súðavíkurhreppur [2004]

> Árneshreppur [engin hundasamþykkt]

> Kaldrananeshreppur [engin hundasamþykkt]

> Strandabyggð [2022]  [2007-brottfallin]

=

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra (HNV)

> Sveitarfélagið Skagafjörður [2010] [2005-brottfallin]

> Húnaþing vestra [2013]

> Húnabyggð (áður Blönduósbær [2004] & Húnavatnshreppur)

> Sveitarfélagið Skagaströnd [2004]

> Skagabyggð [engin hundasamþykkt]

=

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra (HNE)

> Akureyrarbær [2011] [2001-brottfallin]

> Norðurþing [2019] [2008-brottfallin]

> Fjallabyggð [2012] [2009-brottfallin]

> Dalvíkurbyggð [2020] [2013-brottfallin] [2004-brottfallin]

> Eyjafjarðarsveit [2020] [2004-brottfallin]

> Hörgársveit [2011]

> Svalbarðsstrandarhreppur [2016] [2005-brottfallin]

> Grýtubakkahreppur [2007]

> Þingeyjarsveit (áður Skútustaðahreppur [2017] & Þingeyjarsveit [2004])

> Tjörneshreppur [engin hundasamþykkt]

> Langanesbyggð [2014] [2011-brottfallin] & Svalbarðshreppur

=

Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST)

> Fjarðabyggð [2022] [2015-brottfallin]

> Múlaþing [2022] [2015-brottfallin] [2010-brottfallin]

> Vopnafjarðarhreppur [2015] [2010-brottfallin]

> Fljótsdalshreppur [2015] [2010-brottfallin]

=

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands (HSL)

> Vestmannaeyjabær [2014] [2008-brottfallin]

> Sveitarfélagið Árborg [2013] [2008-brottfallin]

> Sveitarfélagið Hornafjörður [2007]

> Mýrdalshreppur [2008]

> Skaftárhreppur [2015]

> Ásahreppur [engin hundasamþykkt]

> Rangárþing eystra [2013]

> Rangárþing ytra [2012] [2004-brottfallin]

> Hrunamannahreppur [2013] [2003-brottfallin]

> Hveragerðisbær [2007]

> Sveitarfélagið Ölfus [2011]

> Grímsnes- og Grafningshreppur [2012] [2009-brottfallin]

> Skeiða- og Gnúpverjahreppur [2007]

> Bláskógabyggð [2010] [2007-brottfallin]

> Flóahreppur [2010]

Ákall um heildarlöggjöf um hundahald

=

Allt of margir opinberir aðilar koma að lögum og reglugerðum um hundahald.

=

Of mörg grá svæði þar sem opinberir aðilar vísa ábyrgð hver á annan.

=

Sveitarfélög fá of mikið sjálfsákvörðunarvald yfir hundaeigendum og kjörnir fulltrúar geta tekið geðþóttaákvarðanir um hunda og hundaeigendur án nokkurs samráðs né kynningar.

=

Of margt er óljóst varðandi réttindi hundaeigenda.

=

Í dag eru reglur um hundahald fyrst og fremst settar fyrir hundaeigendur sem fara ekki eftir reglum um hundahald.

=

97-99% hundaeigenda eru ábyrgir hundaeigendur.